Up next

Otázky & Odpovede #020 M1 vlastní globálny finančný systém SPDR nemôže byť regulované NBS.

130 Views· 02/08/23
SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD
13

International Treasury Monetary One (ITM1) vlastní, kontroluje a programuje globálny svetový finančný systém. Súčasťou globálneho finančného systému je aj Slovenské podielové družstvo ROD. Keďže je suverénny subjekt, nepotrebuje žiadne licencie Národnej banky Slovenskej republiky. Národnú banku SPDR ani Pokladnicu nemôže nikto regulovať.Všetky aktíva, ktoré boli zapustené do finančného systému, sú kryté zlatom Všetky kroky idú presne podľa BASEL III.
_________________

www.spdr.sk
www.narodnabanka.sk
www.pokladnicanaroda.sk

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next