Latest videos

Únia Suverénnych Slovanských Rodov
134 Views · 10 months ago

⁣Príhovor Jeho Veličenstva Alexandra. V plnom znení.

8.5.2023 sa na Slovensku konala historická udalosť, keď zástupcovia 4 krajín založili Úniu Suverénnych Slovanských Rodov.

Pri tejto príležitosti sa prítomným v živom vstupe prihovoril Jeho Veličenstvo Alexander.
Informácie ,ktoré v príhovore zazneli, nás posúvajú ďalej v poznaní Istinných znalostí o Slovanstve.

Únia Suverénnych Slovanských Rodov
96 Views · 10 months ago

⁣Zakladajúci Snem Únie Suverénnych Slovanských Rodov
8. mája 2023, Štrbské Pleso

Show more