Non-profits & Activism

Únia Suverénnych Slovanských Rodov
140 Views · 10 months ago

⁣Príhovor Jeho Veličenstva Alexandra. V plnom znení.

8.5.2023 sa na Slovensku konala historická udalosť, keď zástupcovia 4 krajín založili Úniu Suverénnych Slovanských Rodov.

Pri tejto príležitosti sa prítomným v živom vstupe prihovoril Jeho Veličenstvo Alexander.
Informácie ,ktoré v príhovore zazneli, nás posúvajú ďalej v poznaní Istinných znalostí o Slovanstve.

Únia Suverénnych Slovanských Rodov
100 Views · 10 months ago

⁣Zakladajúci Snem Únie Suverénnych Slovanských Rodov
8. mája 2023, Štrbské Pleso

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD
311 Views · 11 months ago

Život na Slovensku sa definitívne zmení. Dlho očakávané spustenie SPDR je tu. Nový finančný systém je pripravený a začína na Slovensku. Rozhovor s Predsedom Predstavenstva His Highness Emil Emil Skirkanič, ktorý vysvetľuje všetko podstatné čo je treba vedieť o SPDR.Dozviete sa:- hlavné ciele a idea družstva - aká je štruktúra družstva a jeho samostatné objekty - podpora regionálnych projektov - čo môže obyčajný človek očakávať od vstupu do družstva - je v tom nejaký háčik? Môžem prísť o majetok?
____________________________________

www.spdr.sk
www.pokladnicanaroda.sk
www.narodnabanka.sk

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD
94 Views · 11 months ago

NB:SPDR akceptuje všetky fyzické a právnické osoby ako podielnikov SPDR, otvára pre podielnikov účty v bankách, ktoré sú vo vlastníctve SPDR.Národná banka SPDR je zjednotenou emisnou bankou a úverovou bankou cielenou k rozvoju Národného hospodárstva. Poskytujeme financovanie, kapitál na rozvoj komerčných, infraštruktúrnych sociálnych, humanitárnych projektov, v rámci Sociálno-ekonomického rozvoja regiónov.Poskytuje vysokokvalifikovaný IT systém, pre služby a spravovanie účtov, možnosti bezúročného prefinancovania všetkých projektov a programov zameraných na sociálno-ekonomický rozvoj nášho Národa a krajiny, s cieľom dosiahnuť dlhodobé a trvalé výhody pre každého podielnika a miestnej komunity.
⁣________________________________


The National Bank of Slovak Consumer Cooperative ROD.For well-being of whole Nation.(NB:SPDR) NB SCCR accepts all natural and legal persons as SCCR shareholders, opens accounts for shareholders in banks owned by SCCR.The National Bank of SPDR is a unified issuing bank and credit bank aimed at the development of the National Economy. We provide financing, capital for the development of commercial, infrastructural, social, humanitarian projects, as part of the Socio-Economic Development of the regions.It provides a highly qualified IT system, for services and account management, the possibility of interest-free refinancing of all projects and programs aimed at the socio-economic development of our Nation and the country, with the aim of achieving long-term and permanent benefits for each shareholder and the local community.
_____________________________________________


www.narodnabanka.sk
www.spdr.sk
www.pokladnicanaroda.sk
_____________________________________________

Autorom skladby s názvom SUNRISE je Slovenský hudobný skladateľ Wessam Lauf.
The author of the composition called SUNRISE is Slovak composer Wessam Lauf.


Youtube: https://www.youtube.com/channe....l/UCU8a0Hc4SLuI_bI6r
Spotify: https://open.spotify.com/artis....t/6tSVFcbNKUs2gTqU5O

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD
142 Views · 11 months ago

International Treasury Monetary One (ITM1) vlastní, kontroluje a programuje globálny svetový finančný systém. Súčasťou globálneho finančného systému je aj Slovenské podielové družstvo ROD. Keďže je suverénny subjekt, nepotrebuje žiadne licencie Národnej banky Slovenskej republiky. Národnú banku SPDR ani Pokladnicu nemôže nikto regulovať.Všetky aktíva, ktoré boli zapustené do finančného systému, sú kryté zlatom Všetky kroky idú presne podľa BASEL III.
_________________

www.spdr.sk
www.narodnabanka.sk
www.pokladnicanaroda.sk